Alışveriş sepetiniz boş!


Oltu Taşı

                Oltu Taşı Türkiye'de 3213 sayılı Maden Kanunu'nca tescillenmiş kıymetli bir taştır. Karbon bileşeni olduğundan dolayı, kolay işlenebilme özelliğine sahiptir. Rezervi az, çıkarılması ise çok zordur. Ülkemizde en çok Erzurum'un Oltu ilçesinden çıkarılmaktadır. Diğer bir ismi Karakehribar, latince ismi Jayet, minerolojide ise Gagat olarak adlandırılır. Genel olarak siyah renklidirler, ancak sarı ve nadir de olsa yeşil renklerine rastlamak mümkündür.

Tarihçe

                Oltu taşı, orta çağlarda tesbih, kutsal sayılan sandık, ve kolay işlenebilir olmasından dolayı heykel yapımlarında kullanıldığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra 19. yüzyılda mücevher yapımında kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde hala bir çok değerli takı eşyasının yapımında kullanılmaktadır.

Kimyasal Özellikler

                 Oltu taşı yapısındaki karbon sayesinde kolay şekil verilebilen bir taştır. Linyite göre daha sık bir yapı teşkil eder, buna rağmen kompakt linyit olarak tanımlanması mümkündür. Sürtünme sonucu elektriklenebilir bir yapıya sahiptir. Bu özelliği işlenme aşamasından sonra hakiki olup olmadığını anlamak için de kullanılmaktadır. Yanma sırasında soğuğa maruz bırakılırsa aniden donar ve camsı bir hal alır. Oksijen ile temas ettiğin sertleşen bir yapısı vardır.

Çıkarım Aşaması

                Oltu madenlerinin bulunduğu bölgeler sapa ve dik yerler olduğundan dolayı ulaşım güçtür, bu yüzden çıkarılma safhası oldukça zorludur. Kazma, kürek ve murç benzeri ilkel aletlerle çıkarma işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Açılan ocakların çapı ise yaklaşık 70-80 santimetre civarındadır. Ocak eğimleri diktir ve belirli bir derinlikten sonra çıkan hafriyatın uzun mesafelerde zor şartlar altında dışarı taşınması söz konusudur. Rezervin azlığı ve çıkarım zorluğu oltu taşının kıymetini artırmaktadır.

Ürün Yelpazesi

                Rezervlerin az olması, çıkarılma koşulları gibi etkenler ile, çok değerli bir maden haline gelen oltu taşı, geçmişten günümüze bir çok eşyanın yapımında kullanılmıştır. Kullanım alanına bakıldığında yelpaze oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Bunların başlıcaları:

  • ·         Yüzük, bilezik
  • ·         Küpe, kolye
  • ·         Bileklik, gerdanlık, yüzük kaşı
  • ·         Sigara ağızlığı, tabaka, fincan takımı
  • ·         Pipo, rozet, kravat iğnesi, yaka iğnesi

gibi bir çok takı ve aksesuarın yapımında kullanılan oltu taşı, günümüzde en çok tesbih üretiminde kullanılmaktadır. Oltu taşından yapılan tesbihlerin, vücuttaki statik elektriği topladığı bilinmektedir. Ayrıca sair zamanlarda yapılan tesbihatlar için özel yapılan oltu taşı tesbihler bulunmaktadır. Oltu taşı ile üretilen tesbihler otuz üçlük, "tek çevrim" ve doksan dokuzluk "üç çevrim" olarak üretilebilmektedir. Tek çevrim olarak üretilen tesbihler daha çok stres atmak amaçlı, üç çevrim tesbihler ise namazlardan sonra yapılan tesbihatlar için kullanılmaktadır. Üç çevrim tesbihlerin maliyeti çok yüksek olduğundan dolayı, tek çevrim tesbihlere göre daha az tercih edilmektedir. Tesbihlerin her noktasında oltu taşı kullanılmaktadır. Tesbihlerin imame kısımları da oltu taşından yapılmaktadır. Bu imamelerin başına, püskül veya çeşitli madenlerden aksesuarlar takılmaktadır. Son  yıllarda gelişen teknoloji ile beraber, üretilen tesbihlerin gümüş ve altın kakmalı türleri, ilgi odağı olur duruma gelmiştir.

Taklit Ürünler

                 Gürcistan menşeli ve benzer özellik taşıyan taşlar oltu taşı altında pazarlanmakta, ancak bu taşların oltu taşının taşıdığı özellikler göz önüne alındığında, daha kalitesiz oldukları bilinmektedir. Kalitesiz yapıda oldukları için daha kırılgan yapıda olan bu taşlar, renk olarak da oltu taşından ayrılmaktadır. Kalitesinin düşük olması nedeniyle piyasaya ucuz olarak sürülmekte ve hakiki oltu üreticisi ve pazarlamacıların işini zorlaştırmaktadır.

Gerçek Oltu Taşının Nasıl Anlarım ?

                En ayırt edici özelliği, sürtündüğünde cisimleri çekme özelliğidir. Ayrıca oltu taşının çok tok bir sesi vardır, bu özelliği ile de ayırt edilebilir ancak daha detaylandıracak olursak:

  • ·         Zımparalandığında, sürtünme etkisiyle düşecek tozun kahverengi olmasından,
  • ·         Avucunuza alıp nefesinizle üflediğinizde, taşın üstünün buharlanmasından, oltu taşı olup olmadığını rahatlıkla anlayabilirsiniz, keza taklit ürünlerde bu ayırt edici özellikler bulunmamaktadır.

      Oltu Taşı Tesbih